Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.12.2021 250/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
31.12.2021 215/2021 Z. z. Zákon o podpore v čase skrátenej práce