Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
20.11.2021 333/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach