Oznámenie č. 510/2021 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 462/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.12.2021
Účinnosť od 21.12.2021

510

OZNÁMENIE

o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 462/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov


V čl. I bode 12 § 56c majú byť namiesto slov „31. júna 2022“ správne uvedené slová „30. júna 2022“.