Vyhláška č. 89/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry

Platnosť od 11.04.2019
Účinnosť od 11.04.2019 do31.05.2019
Zrušený 134/2019 Z. z.

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. apríla 2019,

ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor vyúčtovania mesačného príspevku je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. apríla 2019.


v z. Radko Kuruc v. r.


Príloha k vyhláške č. 89/2019 Z. z.

VZOR

Vyúčtovanie mesačného príspevku