Nájdených 91
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
121/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok 01.10.2015
121/2011 Z. z. Zákon o zrušení Protidrogového fondu 01.05.2011
158/2010 Z. z. Vyhláška o omamných látkach a o dokladoch príjemu a výdaja omamných látok 15.04.2010
120/2009 Z. z. Nariadenie o analytických a toxikologicko-farmakologických normách 01.05.2009
127/2006 Z. z. Zákon o perzistentných organických látkach 01.04.2006
380/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje medzinárodný obchod s určenými látkami na trhu 01.09.2005
331/2005 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov 18.08.2005
139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 01.06.1998
219/1996 Z. z. Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 01.08.1996
238/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona 01.01.1989
189/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona. 23.07.1949
124/2021 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 01.05.2021
92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov 20.04.2019
287/2018 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 01.11.2018
163/2018 Z. z. Novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb 01.07.2018
21/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok 01.02.2018
288/2017 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 01.12.2017
148/2015 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 31.07.2015
43/2014 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 15.03.2014