Vyhláška č. 298/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

Čiastka 69/2013
Platnosť od 01.10.2013
Účinnosť od 01.10.2013 do30.09.2015
Zrušený 121/2015 Z. z.

298

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 18. septembra 2013,

ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam rizikových látok je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.


Zuzana Zvolenská v. r.


Príloha k vyhláške č. 298/2013 Z. z.

ZOZNAM RIZIKOVÝCH LÁTOK

Názov rizikovej látkyDátum
zaradenia
AKB-48, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid1. október 2013
AM-1248, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín-2-yl)]-(adamant-1-oyl)indol1. október 2013
AM-2233, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín-2-yl)metyl]-3-(2-jódobenzoyl)indol1. október 2013
AM694, systémový názov 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jódofenyl)metanón1. október 2013
3,4 -dimetylmetkatinón (3,4-DMMC), systémový názov 1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón1. október 2013
Etylón (bk-MDEA), systémový názov 2-etylamino-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)-propán-1-ón1. október 2013
3-fluorometkatinón (3-FMC), systémový názov 2-metylamino-1-(3-fluórfenyl)-propán-1-ón1. október 2013
4-fluorometkatinón (flefedrón, 4-FMC), systémový názov metylamino-1-(4-fluórfenyl)-propán-1-ón1. október 2013
4-HO-MET (Metocín), systémový názov 4-hydroxy-N-metyl-N-etyltryptamín1. október 2013
JWH-022, systémový názov naft-1-yl[1-(pent-4-ényl)-1H-indol-3-yl]metanón1. október 2013
Metoxetamín (MXE), systémový názov 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón1. október 2013
para-metoxyfenylpiperazín (pMeOPP), systémový názov 1-(4-metoxyfenyl)piperazín1. október 2013
4-MMA, systémový názov 4-metylmetamfetamín1. október 2013
á-MT, systémový názov 2-metyltryptamín1. október 2013
á-pyrolidínovalerofenón (á-PVP), systémový názov 1-fenyl-2-(1-pyrolidinyl)-1-pentanón1. október 2013
UR-144, systémový názov (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3- tetrametyl-cyklopropyl)metanón1. október 2013
XLR-11 (5-fluoro-UR-144), systémový názov 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanón1. október 2013