Vyhláška č. 111/1948 Zb.Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.

Čiastka 43/1948
Platnosť od 29.05.1948
Účinnosť od 01.06.1948

OBSAH

111

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 24. května 1948

o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.

V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 Sb., o cestovních pasech, toto:


§ 1

Visová povinnost pro majitele diplomatických cestovních pasů polských se zrušuje.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1948.


Nosek v. r.