Oznámenie č. 186/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce - Kittsee na štátnom území Slovenskej republiky

Čiastka 89/2003
Platnosť od 31.05.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 7 ods. 1.

186

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce – Kittsee na štátnom území Slovenskej republiky.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.