Oznámenie č. 391/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 164/2005
Platnosť od 01.09.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. augusta 2005.

391

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 11. mája 2003 a 9. augusta 2005 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 28. marca 2000.

V prílohe k dohode Zoznam hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach v bode a) Cestné hraničné priechody sa ruší bod 12 Makov – Veľké Karlovice.

Dohoda nadobudla platnosť 9. augusta 2005.