Nájdených 20
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
296/2011 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012 01.01.2012
375/2010 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011 01.01.2011
360/2009 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010 01.01.2010
355/2008 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009 01.01.2009
659/2007 Z. z. Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike 01.01.2008
483/2006 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2007 01.01.2007
21/2005 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005 01.02.2005
310/1992 Zb. Zákon o stavebnom sporení 25.06.1992
277/2018 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 01.01.2019
397/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2008
270/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2008
70/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2008
658/2007 Z. z. Novela zákony o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 01.01.2008
624/2005 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 01.01.2006
677/2002 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 01.01.2003
618/2002 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
589/2001 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku
443/2000 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 01.01.2001
242/1999 Z. z. Novela zákona o stavebnom sporení 01.10.1999
108/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení 18.04.1997