Nájdených 311
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2008 Z. z. Zákon o poisťovníctve 01.04.2008
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení 01.01.2005
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla 01.10.2001
131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 22.05.2020
101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19 30.04.2020
76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 10.04.2020
385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom 01.04.2020
265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 31.10.2019
184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom 01.07.2019
35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe 01.04.2019
39/2018 Z. z. Vyhláška o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb 23.02.2018
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
227/2017 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 01.01.2018
269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 01.01.2017
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 01.09.2015
132/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 77 ods. 1 zákona o poisťovníctve
39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve 01.04.2015
109/2014 Z. z. Opatrenie o suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 30.04.2014
 
...