Nariadenie vlády č. 484/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004 do31.08.2005
Účinnosť od 01.09.2004 do31.08.2005
Zrušený 383/2005 Z. z.

OBSAH

484

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 18. augusta 2004

o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2 zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Príspevok pri narodení dieťaťa je 4 320 Sk.

§ 2

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, je

a) 2 340 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,

b) 2 880 Sk pre dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,

c) 3 070 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


v z. Pál Csáky v. r.