Uznesenie č. 38/1982 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

38

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 31. marca 1982

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa článku 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 27. januára 1982 č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení.

Indra v. r.