Nájdených 65
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
185/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore 01.07.2019
297/2011 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii 01.01.2012
453/2006 Z. z. Vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane 15.07.2006
451/2006 Z. z. Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi 15.07.2006
441/2006 Z. z. Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán 15.07.2006
65/2006 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore 15.02.2006
31/1999 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii 01.03.1999
65/1995 Z. z. Vyhláška o evidencii lesných pozemkov a stavieb 01.05.1995
321/2020 Z. z. Novela vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii 01.01.2021
143/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch 01.01.2021
153/2017 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách 01.09.2017
118/2013 Z. z. Novela vyhlášky o produkcii lesného reprodukčného materiálu 01.06.2013
73/2013 Z. z. Novela zákona o lesnom reprodukčnom materiáli 01.06.2013
288/2011 Z. z. Podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych a lesných traktorov 29.09.2011
287/2011 Z. z. Technické požiadavky na priestor poľnohospodárskych a lesných traktorov 29.09.2011
286/2011 Z. z. Novela nariadenia o požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky traktorov 29.09.2011
285/2011 Z. z. Technické požiadavky na poľnohospodárske a lesné traktory 29.09.2011
360/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z. 01.09.2007
68/2006 Z. z. Nariadenie o spätnom chode poľnohospodárskych a lesných traktorov 15.02.2006
67/2006 Z. z. Nariadenie o určitom vybavení a charakteristike poľnohospodárskych traktorov 15.02.2006