Nájdených 10
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/2010 Z. z. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci 01.03.2010
232/2006 Z. z. Vyhláška o vyznačovaní ťažby dreva, vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva 01.06.2006
99/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie 25.10.1967
176/2011 Z. z. Vyhláška o vyznačovaní , označovaní dreva a dokladoch o pôvode dreva 01.07.2011
360/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z. 01.09.2007
244/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva 01.10.1997
43/1985 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami 01.07.1985
183/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa. 01.01.1970
150/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky surového dreva a trieslovej kôry 01.07.1964
32/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o výkupe surového dreva a o mimoriadnom zásobovaní drevom 05.04.1960