Nájdených 91
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach 01.01.2010
1/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o úžitkových vzoroch 01.02.2008
517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch 01.01.2008
611/2004 Z. z. Podrobnosti o skúške spôsobilosti patentových zástupcov 01.12.2004
344/2004 Z. z. Zákon o patentových zástupcoch 01.07.2004
469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov 01.12.2003
258/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 01.08.2003
629/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o dizajnoch 01.12.2002
444/2002 Z. z. Zákon o dizajnoch 01.10.2002
223/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva Patentový zákon 01.05.2002
435/2001 Z. z. Patentový zákon 01.11.2001
331/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 01.09.1991
527/1990 Zb. Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch 01.01.1991
7/1952 Zb. Zákon o prechodných opatreniach v odbore patentov 01.04.1952
136/1949 Zb. Zákon ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov 28.02.1949
201/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
157/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
476/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov 01.12.2009
395/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.11.2009
355/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 04.09.2009