Nájdených 676
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR 01.01.1996
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve 29.03.1990
183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 21.05.2021
182/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny COVID-19 21.05.2021
179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy 30.06.2020
57/2020 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 27.03.2020
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií 01.01.2019
298/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém 15.12.2017
255/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
131/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
130/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
164/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním
160/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
363/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
308/2015 Z. z. Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami 01.01.2016
307/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
320/2014 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
 
...