Nájdených 608
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR 01.01.1996
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve 29.03.1990
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií 01.01.2019
298/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém 15.12.2017
255/2017 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
131/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
130/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
164/2016 Z. z. Oznámenie o prijatí Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním
160/2016 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
363/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
308/2015 Z. z. Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami 01.01.2016
307/2015 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
320/2014 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani 26.06.2014
180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva 01.07.2014
211/2012 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
547/2005 Z. z. Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 10.12.2005
 
...