Rozhodnutie č. 307/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 86/2015
Platnosť od 12.11.2015

307

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 12. novembra 2015

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a

určujem

1. deň ich konania na sobotu 5. marca 2016,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016.


Peter Pellegrini v. r.