Rozhodnutie č. 211/2012 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 52/2012
Platnosť od 26.07.2012

OBSAH

211

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 23. júla 2012

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. októbra 2012,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Paška v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2012 Z. z.

ObecVolí saOkresKraj
Malé Levárestarosta MalackyBratislavský kraj
Dobrá Vodastarosta TrnavaTrnavský kraj
Bellova Vesstarosta Dunajská Streda
Dobrohošťstarosta 
Kľačanystarosta Hlohovec
Kostolecstarosta Považská BystricaTrenčiansky kraj
Zubákstarosta Púchov
Kubáňovostarosta LeviceNitriansky kraj
Bojnástarosta Topoľčany
Petrovicestarosta BytčaŽilinský kraj
Babínstarosta Námestovo
Lehota nad Rimavicoustarosta Rimavská SobotaBanskobystrický kraj
Vrbovkastarosta Veľký Krtíš
Šemetkovcestarosta SvidníkPrešovský kraj
Rožňavaprimátor RožňavaKošický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2012 Z. z.

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec3. 8. 2012
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
23. 8. 2012  
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
2. 9. 2012
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany2. 9. 2012
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisiemiestna
volebná komisia
7. 9. 2012
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
12. 9. 2012  
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce17. 9. 2012  
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
22. 9. 2012  
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
27. 9. 2012  
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu volièov a o èase a mieste konania voliebobec  2. 10. 2012
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany  7. 10. 2012
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
10. 10. 2012
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
12. 10. 2012
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
25. 10. 2012
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
27. 10. 2012