Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.12.2021 43/2005 Z. z. Nariadenie o strategických hlukových mapách a plánoch ochrany pred hlukom
v znení 250/2021 Z. z.
31.12.2021 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
v znení , 215/2021 Z. z.
31.12.2021 368/2021 Z. z. Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti