Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2021 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení 217/2021 Z. z.
01.11.2021 217/2021 Z. z. Novela zákona o obetiach trestných činov zákona o Policajnom zbore
10.11.2021 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 209/2021 Z. z.
10.11.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách