Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
08.10.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
v znení 360/2021 Z. z.
12.10.2021 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 363/2021 Z. z.
12.10.2021 54/2015 Z. z. Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí
v znení , 363/2021 Z. z.
12.10.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
v znení , 362/2021 Z. z.
15.10.2021 21/2017 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
v znení , 361/2021 Z. z.
01.11.2021 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 217/2021 Z. z.
01.11.2021 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 302/2016 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 243/2017 Z. z. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 217/2021 Z. z. Novela zákona o obetiach trestných činov zákona o Policajnom zbore