Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
19.09.2021 582/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
v znení 199/2021 Z. z.
01.10.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 393/2020 Z. z.
01.10.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 252/2021 Z. z.
01.10.2021 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 396/2020 Z. z.
01.10.2021 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 252/2021 Z. z.
01.10.2021 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení , 329/2021 Z. z.
01.10.2021 393/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.10.2021 396/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.10.2021 252/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
v znení , 260/2021 Z. z.
01.10.2021 329/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov