Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
19.01.2021 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení 9/2021 Z. z.
19.01.2021 387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 9/2021 Z. z.
19.01.2021 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 9/2021 Z. z.
22.01.2021 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 15/2021 Z. z.
26.01.2021 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení , 25/2021 Z. z.
26.01.2021 382/2018 Z. z. Vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
v znení , 26/2021 Z. z.