Vyhláška č. 432/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

432

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Poradové číslo vekovej skupinyVeková skupina
poistencov
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i)IRM(i)
1.od 0 rokov do 1 roku1,79971,9259
2.od 1 roku do 4 rokov0,29840,3523
3.od 5 rokov do 9 rokov0,23730,2654
4.od 10 rokov do 14 rokov0,30320,2926
5.od 15 rokov do 19 rokov0,29460,12650,32390,2731
6.od 20 rokov do 24 rokov0,27170,16800,31930,2367
7.od 25 rokov do 29 rokov0,34610,19880,52650,3909
8.od 30 rokov do 34 rokov0,33350,19960,52980,5345
9.od 35 rokov do 39 rokov0,31790,22870,50390,6895
10.od 40 rokov do 44 rokov0,30080,23120,61020,7927
11.od 45 rokov do 49 rokov0,32260,26390,82450,9482
12.od 50 rokov do 54 rokov0,34430,30140,94501,0831
13.od 55 rokov do 59 rokov0,37100,34990,97761,3389
14.od 60 rokov do 64 rokov0,38950,41470,69790,9798
15.od 65 rokov do 69 rokov0,46950,63450,69690,9449
16.od 70 rokov do 74 rokov0,71180,80010,79701,1101
17.od 75 rokov do 79 rokov0,64851,09280,87021,2024
18.od 80 rokov0,62691,06350,89331,0903

* IRŽ(i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM(i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
1.ASTAstma0,3032
2.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasu7,5372
3.CNSOchorenie mozgu/miechy3,4803
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma0,8416
5.DM1Diabetes typu I1,2196
6.DMHDiabetes s hypertenziou0,3387
7.HEMHemofília71,9489
8.HORHormonálna onkoliečba0,9163
9.KVSSrdcové a cievne choroby0,5749
10.ONKMalignity7,4196
11.PAHPrimárna pľúcna hypertenzia38,3257
12.PARParkinsonova choroba0,7585
13.RENRenálne zlyhanie17,1351
14.SSASpinálna svalová atrofia265,2036

§ 3

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

§ 4

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021 sa pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Číslo viacročnej
nákladovej skupiny
Index rizika nákladov
10
20,3189
30,8553
41,2397
51,7756
62,9002
75,5065
814,8040

§ 5

Ak poistenec spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých viacročných nákladových skupín, zaraďuje sa do viacročnej nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika nákladov.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Marek Krajčí v. r.