Vyhláška č. 347/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 31.12.2017

347

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 19. decembra 2017,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018 je uvedený v prílohe.

§ 2

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2018 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2018.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2017.


v z. Andrea Kalavská v. r.


Príloha k vyhláške č. 347/2017 Z. z.

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2018

Číslo farmaceuticko- -nákladovej skupinyKód farmaceuticko- -nákladovej skupinyNázov farmaceuticko- -nákladovej skupiny podľa choroby alebo liečbyATC skupinaKód asociovaný s priradenými diagnózami podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb – MKCH – 10. revízie
1. AST Astma R03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02) J40 - J47
2. CFP Cystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu J01GB01, J01XB01, R05CB13 E84
3. CNS Ochorenie mozgu/miechy L03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27.L04AA31, L04AA34, M03BX01, M03BX02, N07XX09 G35 - G37, G80 -G83,160 -169
4. COP CHOCHP/ťažká astma R03AC18, R03AK03, R03BB J40 - J47
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída A07EA06, A07EC02 K50 - K52
6. DEP Liečba antidepresívami N06A okrem (N06AA09, N06AX21)
7. DM1 Diabetes typu I A10A E10-E14
8. DM2 Diabetestypu II A10B E10-E14
9. DMH Diabetes s hypertenziou (A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) 110-125
10. EPI Epilepsia N03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01) G40, G41
11. HIV HIV/AIDS J05AF okrem (J05AF07, J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR, J05AX okrem (J05AX15, J05AX16, J05AX65, J05AX67) B20 - B24, Z21
12. CHO Hypercholesterolémia C10 okrem C10AC01 E78
13. KVS Srdcové choroby C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01 I20 -152
14. ONK Malignity L01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04 COO - D48
15. PAR Parkinsonova choroba N04B G20, G21.G22
16. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí N05A okrem (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51 F00 - F99, G30 - G32
17. RAS Liečba rastovým hormónom H01AC01 E23, Q96
18. REN Renálne zlyhanie B03X, V03AE N17-N19, D46
19. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF A07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01.P01BA02 M05 - M09, M30 - M36
20. TRA Transplantácie L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02
21. HOR Hormonálna onkoliečba L02 COO - D48
22. NPP Neuropatická bolesť N01BX04, N03AX12, N03AX16
23. HEM Hemofília B02BD okrem B02BD01 D66 - D68
24. AUT Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou L04AA11, L04AA24, L04AA26, L04AA32, L04AA33, L04AB, L04AC K50 - K52, L40, M05 - M09, M30 - M36, M45
25. PAH Primárna pľúcna hypertenzia B01AC11, B01AC21, C02KX, G04BE03 I27.0
26. THY Poruchy štítnej žľazy H03A, H03B EOO - E07

Vysvetlivky:

1. ATC skupina je anatomicko-terapeuticko-chemická skupina.

2. Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

3. Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.