Vyhláška č. 455/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Platnosť od 23.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

455

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 10. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupina S1.1 vrátane nadpisu znie:

Podskupina S1.1

Anabolické androgénne steroidy (AAS)

1. 1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol),

2. 1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión),

3. 1-androsterón (3α-hydroxy-5α-androst-1-én-17-ón),

4. 1-epiandrosterón,

5. 1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón),

6. 4-androsténdiol (androst-4-én-3β,17β-diol),

7. 4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),

8. 5-androsténdión (androst-5-én-3,17-dión),

9. 7-keto-DHEA,

10. 7α-hydroxy-DHEA,

11. 7β-hydroxy-DHEA,

12. 19-norandrosténdiol (estr-4-én-3,17-diol),

13. 19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión),

14. androstanolón (5α-dihydrotestosterón, 17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón),

15. androsténdiol (androst-5-én-3β, 17β-diol),

16. androsténdión (androst-4-én-3,17-dión),

17. bolandiol (estra-4-én-3β,17β-diol),

18. bolasterón,

19. boldenón,

20. boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),

21. danazol ([1,2]oxazolo[4´,5´:2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol),

22. dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

23. desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol),

24. drostanolón,

25. epiandrosterón (3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón),

26. epi-dihydrotestosterón (17β-hydroxy-5β-androstán-3-ón),

27. epitestosterón,

28. etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol),

29. fluoxymesterón,

30. formebolón,

31. furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3´,4´:2,3]-5α-androstan-17β-ol),

32. gestrinón,

33. kalusterón,

34. klostebol,

35. mestanolón,

36. mesterolón,

37. metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

38. metándriol,

39. metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón),

40. metenolón,

41. metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),

42. metyl-1-testosterón (17β-hydroxy-17α-metyl-5α-androsta-1-én-3-ón),

43. metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón),

44. metylklostebol,

45. metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4-én-3-ón),

46. metyltestosterón,

47. mibolerón,

48. nandrolón (19-nortestosterón),

49. norboletón,

50. noretándrolón,

51. norklostebol,

52. oxabolón,

53. oxandrolón,

54. oxymesterón,

55. oxymetolón,

56. prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-én-17-ón),

57. prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1´H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán),

58. quinbolón,

59. stanozolol,

60. stenbolón,

61. testosterón,

62. tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón),

63. trenbolón (17β-hydroxyestra-4,9,11-trién-3-ón),

64. látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 63.”.

2. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.2 druhom bode sa za označenie „LGD-4033“ vkladá slovo „(ligandrol)“.

3. V prílohe časti A.1 skupine S1 sa vypúšťa poznámka k skupine S1.

4. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.1 bode 1.2 sa vypúšťa podbod 1.2.1.

Doterajšie podbody 1.2.2 až 1.2.7 sa označujú ako podbody 1.2.1 až 1.2.6.

5. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.1 bod 1.4 znie:

1.4 Inhibítory TGF-beta signalizácie (luspatercept, sotatercept),“.

6. V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupine S4.1 písmene b) sa vkladajú nový prvý bod a druhý bod, ktoré znejú:

1. bazedoxifén,

2. ospemifén,“.

Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.

7. V prílohe časti A.2 skupine M2 bode 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „(zámena vzorky, pridanie proteáz do vzorky)“.

8. V prílohe časti A.2 skupina M3 vrátane nadpisu znie:

SKUPINA M3

GÉNOVÝ A BUNKOVÝ DOPING

1. použitie nukleových kyselín alebo ich analógov ovplyvňujúcich genómovú sekvenciu alebo génovú expresiu akýmkoľvek mechanizmom (editovanie génov, umlčanie génov a technológie génového transferu),

2. použitie normálnych buniek alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.“.

9. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 sa za tridsiaty druhý bod vkladá nový tridsiaty tretí bod, ktorý znie:

33. oktodrín (1,5-dimetylhexylamín),“.

Doterajšie body 33. až 43. sa označujú ako body 34. až 44.

10. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 štyridsiatom štvrtom bode sa číslo „42“ nahrádza číslom „43“.

11. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 druhom odseku druhý bod znie:

2. deriváty imidazolu na dermatologické, nazálne alebo oftalmologické použitie a“.

12. V prílohe časti B.1 skupine S7 sa pred bod 1 vkladá úvodná veta, ktorá znie:

„Narkotiká vrátane optických izomérov (d- a l-)“.

13. V prílohe časti B.1 skupina S8 vrátane nadpisu znie:

SKUPINA S8

KANABINOIDY

Všetky prírodné a syntetické kanabinoidy

1. kanabinoidy (kanabis, hašiš) a kanabis produkty,

2. prírodné a syntetické tetrahydrokanabinoly (THCs),

3. syntetické kanabinoidy, ktoré mimikujú efekt THC.

Zakázaným kanabinoidom nie je kanabidiol.”.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Martina Lubyová v. r.