Rozhodnutie č. 430/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky

Čiastka 101/2013
Platnosť od 19.12.2013

430

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. decembra 2013

o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov

vyhlasujem

voľbu prezidenta Slovenskej republiky a

určujem

deň konania voľby na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,

určujem

deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. marca 2014.


Pavol Paška v. r.