Rozhodnutie č. 8/2019 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Platnosť od 10.01.2019

8

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby prezidenta Slovenskej republiky a

určujem

1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,

určujem

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.


Andrej Danko v. r.