Rozhodnutie č. 230/2016 Z. z.Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 05.08.2016

OBSAH

230

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 29. júla 2016

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v prvom bode tohto rozhodnutia na sobotu 5. novembra 2016;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Andrej Danko v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 230/2016 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2016

ObecVolí saOkresKraj
IgramstarostaSenecBratislavský kraj
Nový Svetposlanec
BodíkystarostaDunajská StredaTrnavský kraj
RadošovceposlanecSkalica
BrunovceposlanecNové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
Veľká ČausaposlanecPrievidza
MudroňovoposlanecKomárnoNitriansky kraj
ČatastarostaLevice
BelástarostaNové Zámky
Jasovástarosta
TerchovástarostaŽilinaŽilinský kraj
Dolný HarmanecposlanecBanská BystricaBanskobystrický kraj
IlijastarostaBanská Štiavnica
CakovposlanciRimavská Sobota
Figastarosta
Popročstarosta
Rimavská Sečstarosta
Zlatá BaňastarostaPrešovPrešovský kraj
Nižný SlavkovstarostaSabinov
BystráposlanecStropkov
Turany nad Ondavouposlanec
MerníkstarostaVranov nad Topľou
Malé TrakanystarostaTrebišovKošický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu č. 230/2016 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2016

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec12. 8. 2016
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
1. 9. 2016
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
11. 9. 2016
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany11. 9. 2016
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
16. 9. 2016
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
21. 9. 2016
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce26. 9. 2016
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
1. 10. 2016
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
6. 10. 2016
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec11. 10. 2016
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany16. 10. 2016
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
19. 10. 2016
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
21. 10. 2016
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
3. 11. 2016
26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
5. 11. 2016