Rozhodnutie č. 27/2019 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 04.02.2019

27

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Rozhodnutím č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí boli podľa § 181 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásené voľby starostu obce Dolný Harmanec, okres Banská Bystrica, a obce Čierny Brod, okres Galanta.

Na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. januára 2019 č. PL. ÚS 30/2018 vo veci volebnej sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Dolný Harmanec a na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 č. PL. ÚS 45/2018 vo veci volebnej sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Čierny Brod

zrušujem

vyhlásenie volieb starostu obce Dolný Harmanec, okres Banská Bystrica, a volieb starostu obce Čierny Brod, okres Galanta, uvedených v prílohe č. 1 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.


Andrej Danko v. r.