Oznámenie č. 352/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2022

Platnosť od 07.10.2021
Účinnosť od 01.01.2022

352

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznamuje, že suma minimálnej mzdy na rok 2022 je


a) 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.