Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 23.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017 do31.12.2017
Zrušený 358/2017 Z. z.

108

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2017,

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júna 2017 platová tarifa uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 365/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 108/2017 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
1.436,50
2.474,50
3.562,50
4.596,00
5.671,50
6.719,50
7.816,50
8.928,50
9.1 056,50