Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
28.06.2021 366/2020 Z. z. Novela zákona o námornej plavbe