Uznesenie č. 248/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 361 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 25.06.2021
Účinnosť od 28.06.2021

248

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 361

z 23. júna 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Vláda

Číslo: 12238/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 28. júna 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– druhý stupeň ostražitosti: okres Banská Štiavnica, okres Gelnica, okres Humenné, okres Myjava, okres Skalica, okres Spišská Nová Ves,

– prvý stupeň ostražitosti: okres Bánovce nad Bebravou, okres Bardejov, okres Bratislava I – V, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Hlohovec, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poprad, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Senec, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

– monitoring: okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Liptovský Mikuláš, okres Nitra, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Zlaté Moravce;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR