Uznesenie č. 242/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 346 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu

Platnosť od 18.06.2021
Účinnosť od 21.06.2021

242

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 346

zo 16. júna 2021

k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu

Číslo: 11680/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje

A.1. v súlade s cestovným semaforom s účinnosťou od 21. júna 2021 rozdelenie krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu takto:

– zelené krajiny a územia: Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko,

– červené krajiny a územia: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna Hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina,

– čierne krajiny a územia: všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR