Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2021 68/2021 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
01.05.2021 106/2021 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
01.05.2021 124/2021 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
01.05.2021 125/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
20.05.2021 448/2020 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti hračiek
25.05.2021 83/2021 Z. z. Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov