Rozhodnutie č. 235/2021 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 10.06.2021
Účinnosť od 10.06.2021

OBSAH

235

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2021

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. určujem

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 23. októbra 2021,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Boris Kollár v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 235/2021 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 23. októbra 2021

ZOZNAM OBCI,

v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 23. októbra 2021

ObecVolí saObvod*/Kraj
MariankastarostaMalackyBratislavský kraj
Hurbanova VesstarostaSenec
Hradište pod VratnomposlanecSenicaTrnavský kraj
PavliceposlanecTrnava
PoliankaposlanecNové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
Malá CausaposlanecPrievidza
BielovceposlanecLeviceNitriansky kraj
KovarceposlanciTopoľčany
PribylinaposlanecLiptovský Mikulᚎilinský kraj
SelcestarostaBanská BystricaBanskobystrický kraj
PílaposlanecLučenec
RatkovástarostaRimavská Sobota
Gemerčekstarosta
Hontianske NemcestarostaZvolen
Nová BaňaposlanecŽiar nad Hronom
BrezovposlanecBardejovPrešovský kraj
StrihovcestarostaHumenné
KračúnovcestarostaSvidník
DurďošposlanciVranov nad Topľou
SečovceprimátorTrebišovKošický kraj

*/ Podľa § 167 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 235/2021 Z. z.

LEHOTY
na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 23. októbra 2021

LEHOTY

na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 23. októbra 2021

Lehota§ - ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní171-9 176-8Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec30. 7. 2021
85 dní166-3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné zastupiteľstvo30. 7. 2021
60 dní171-1 176-1Podanie kandidátnych listínpolitické strany a kandidáti bez politickej príslušnosti24. 8. 2021
60 dní169-1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany24. 8. 2021
53 dní169-5Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna volebná komisia31. 8.2021
45 dní172-2 177-2Registrácia kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna volebná komisia8. 9. 2021
40 dní8-1Určenie volebných miestnostístarosta obce13.9.2021
30 dní170-1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany23. 9. 2021
25 dní21-3Informovanie voličov o čase a mieste konania voliebobec28. 9. 2021
25 dní173-2 178-2Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovobec28. 9. 2021
17 dní167-5Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisieokresná volebná komisia6. 10. 2021
17 dní170-5Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková volebná komisia6. 10. 2021
48 hodín pred začatím volieb174 179Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúrypolitické strany a kandidáti bez politickej príslušnosti21. 10.2021
20-3Volebný deňokrsková volebná komisia23. 10. 2021