Uznesenie č. 229/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 04.06.2021
Účinnosť od 07.06.2021

229

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 310

z 2. júna 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Číslo: 10278/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 7. júna 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– druhý stupeň varovania: okres Banská Štiavnica, okres Kysucké Nové Mesto, okres Myjava,

– prvý stupeň varovania: okres Bardejov, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Ružomberok, okres Skalica, okres Sobrance, okres Trenčín,

– druhý stupeň ostražitosti: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Bytča, okres Čadca, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Krupina, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Piešťany, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trnava, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

– prvý stupeň ostražitosti: okres Bratislava I – V, okres Brezno, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Levoča, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Michalovce, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poltár, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senec, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Veľký Krtíš, okres Zlaté Moravce,

– monitoring: okres Šaľa, okres Turčianske Teplice;


B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR