Uznesenie č. 237/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 11.06.2021
Účinnosť od 14.06.2021

237

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 327

z 9. júna 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Číslo: 10919/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 14. júna 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– druhý stupeň varovania: okres Kysucké Nové Mesto, okres Myjava,

– prvý stupeň varovania: okres Banská Štiavnica, okres Skalica, okres Trenčín,

– druhý stupeň ostražitosti: okres Bánovce nad Bebravou, okres Bardejov, okres Bytča, okres Čadca, okres Gelnica, okres Humenné, okres Levice, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Senica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Trnava, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina,

– prvý stupeň ostražitosti: okres Banská Bystrica, okres Bratislava I – V, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rožňava, okres Sabinov, okres Senec, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trebišov, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,

– monitoring: okres Brezno, okres Púchov, okres Šaľa, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Turčianske Teplice;


B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR