Redakčné oznámenie č. r1/c29/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z.

Čiastka 29/2012
Platnosť od 30.03.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

V druhom bode v prílohe v časti „Zoznam obcí1), v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rusínskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva“ v časti „701 Bardejov“ v štvrtom bode má byť namiesto slova „ßëčíea“ správne uvedené slovo „Ялинкa“.