Oznámenie č. 244/2015 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení Rozhodnutie z 18. 11. 2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

244

OZNÁMENIE


Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

Rozhodnutie zo 6. 10. 2015, ktorým sa mení Rozhodnutie z 18. 11. 2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie je uverejnené vo vestníku úradu č. 14/2015.