Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.07.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení 126/2021 Z. z.
01.07.2021 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 416/2020 Z. z.
01.07.2021 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
01.07.2021 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 344/2020 Z. z.
01.07.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 393/2020 Z. z.
01.07.2021 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 396/2020 Z. z.
01.07.2021 340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
v znení , 126/2021 Z. z.
01.07.2021 414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami
v znení , 296/2019 Z. z.
01.07.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 302/2019 Z. z.
01.07.2021 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 444/2020 Z. z.
01.07.2021 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 198/2020 Z. z.
01.07.2021 137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
v znení , 403/2020 Z. z.
01.07.2021 138/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
v znení , 404/2020 Z. z.
01.07.2021 139/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
v znení , 169/2021 Z. z.
01.07.2021 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
01.07.2021 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.07.2021 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
01.07.2021 344/2020 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.07.2021 387/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
01.07.2021 393/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.07.2021 403/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
01.07.2021 404/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
01.07.2021 416/2020 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.07.2021 444/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
03.07.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 460/2019 Z. z.
03.07.2021 460/2019 Z. z. Novela zákona o odpadoch