Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
23.06.2021 78/2020 Z. z. Vyhláška pre informačné technológie verejnej správy
28.06.2021 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
v znení , 366/2020 Z. z.
28.06.2021 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 340/2020 Z. z.
28.06.2021 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
30.06.2021 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.
30.06.2021 387/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 387/2020 Z. z.