Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2021 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení 426/2020 Z. z.
01.04.2021 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 426/2020 Z. z.
01.04.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 426/2020 Z. z., 467/2019 Z. z.
01.04.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 82/2021 Z. z.
01.04.2021 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 467/2019 Z. z.
01.04.2021 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 81/2021 Z. z.
01.04.2021 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení , 73/2021 Z. z.
01.04.2021 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
v znení , 73/2021 Z. z.
01.04.2021 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 426/2020 Z. z.
01.04.2021 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
v znení , 81/2021 Z. z.
01.04.2021 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 232/2020 Z. z.
01.04.2021 467/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.04.2021 232/2020 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.04.2021 426/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení