Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2021 331/2018 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii
v znení 401/2019 Z. z.
01.03.2021 401/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii