Redakčné oznámenie č. r1/c197/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z.

Čiastka 197/2007
Platnosť od 16.10.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb vo vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti

1. V § 35 odsek 5 má správne znieť:

(5) Vedúci registra zodpovedá za fyzické zničenie vymieňaných utajovaných písomností. Fyzické zničenie vykonajú dve oprávnené osoby tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii s nimi.“.

2. V § 35 ods. 6 prvá veta má správne znieť:

„V príslušnom protokole utajovaných písomností sa v stĺpci č. 16 vyznačí dátum zničenia a odtlačí sa pečiatka „ZNIČENÉ".“.