Oznámenie č. 263/2007 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov

Čiastka 120/2007
Platnosť od 15.06.2007 do31.12.2008
Zrušený 511/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2007 s výnimkou § 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

263

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

opatrenie z 1. júna 2007 č. O-15/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.

V tomto opatrení úrad uvádza podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2007 s výnimkou § 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2007 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.