Oznámenie č. 311/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností

Čiastka 140/2007
Platnosť od 12.07.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.

311

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody je možné nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.