Oznámenie č. 632/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 260/2007
Platnosť od 28.12.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2008 v súlade s článkom 14 ods. 1.

632

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. mája 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2008 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.