Nájdených 4
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
525/2011 Z. z. Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry 01.02.2012
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
654/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 29.12.2007
233/2007 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku 01.06.2007