Redakčné oznámenie č. r1/c15/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2004 Z. z.

Čiastka 15/2011
Platnosť od 12.02.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

V § 48 ods. 4 majú byť namiesto slov „v akom bol vyvezený osobou“ uvedené slová „v akom bol vyvezený, osobou“.